04 April 2023, 14:30 WIB

Sekilas Kehidupan Abu Tsaur Murid Imam Syafii dan Imam Ahmad


Meilani Teniwut |

KISAH hikmah kali ini mengangkat seorang imam allamah, Ibrahim bin Khalid atau yang lebih dikenal dengan Abu Tsaur semoga Allah merahmati beliau. Abu Tsaur berguru kepada Imam Asy-Syafii, Imam Ahmad, dan yang satu generasi dengan mereka berdua.

Pujian untuk Abu Tsaur

Di antara murid-murid Abu Tsaur yang paling terkenal ialah Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dan Imam Muslim. Imam Ahmad--semoga Allah merahmati beliau--memuji tentang Abu Tsaur.

أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة

"Saya mengenal beliau teguh dalam memegang akidah yang benar semenjak 50 tahun lamanya."

Baca juga: Taubatnya Gubernur Bashrah Bisyr bin Harits dengan Dua Peristiwa

Pernah juga suatu waktu Imam Ahmad ditanya tentang suatu masalah. Namun Imam Ahmad malah mengarahkan kepada Abu Tsaur.

سل عافاك الله غيرنا، سل الفقهاء، سل أبا ثور

"Tanyakanlah kepada orang lain semoga Allah menjaga anda. Bertanyalah kepada ahli fikih. Tanyakan kepada Abu Tsaur!"

Baca juga: Malik bin Dinar Taubat dari Polisi yang Suka Mabuk

Bahkan Ibnu Hibban memuji Abu Tsaur.

هذا أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا

... وديانة وخيرا ممن صنف الكتب

"Beliau ini salah satu imam dunia (pada masanya) dalam kepahaman, ilmu, wara, dan kesalehan. Beliau termasuk ulama yang banyak menulis kitab..."

Pendapat Abu Tsaur yang aneh

Awalnya Abu Tsaur termasuk dari ahli ra'yi. Ini sebutan untuk mereka yang belajar dengan metode penduduk irak yang lebih fokus ke qiyas. Kemudian setelah Imam Asy-Syafii datang ke Baghdad (beliau belajar dengan metode penduduk Madinah yang lebih fokus ke hadis) akhirnya Abu Tsaur mulai berguru kepada Imam Asy- Syafii dan rujuk dari beberapa pendapatnya yang sebelumnya berdasarkan qiyas menuju kepada hadis.

Meskipun beliau seorang imam dunia pada masanya, tetapi sebagaimana layaknya manusia biasa tentu memiliki kesalahan. Di antara pendapat syadz (aneh) Abu Tsaur yaitu bolehnya menikahi wanita beragama Majusi selain ahli kitab. Karena beberapa pendapat beliau yang aneh inilah di akhir hayatnya, Imam Ahmad tidak ikut menyaksikan jenazah beliau.

Abu Tsaur wafat pada 246 H dan dikebumikan di Baghdad. Semoga Allah merahmati beliau. (Z-2)

BERITA TERKAIT